Pályázat

Intézmények

Védőnői központ

header kép
A védőnők több, mint 100 éve kulcsszerepet töltenek be a családok életében. A védőnői szolgálat célja a családok egészségének megőrzése, egészségromlásuk megelőzése. Munkáját önállóan, a különböző társszakmákkal együttműködve végzi a hatályos törvények, módszertani útmutatók, szakmai irányelvek alapján.
útvonaltervezés ikon 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 3. telefon ikon 06-70/931-6293 email ikon nyirbogat.vedono@freemail.hu

A védőnő feladatai :

Nővédelem:
A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik
• a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést
• közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.

Várandós anya gondozása:

A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:

• Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
• Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi. Ezek a következők: testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése, magzati szívműködés vizsgálata, haskörfogat mérése, magzati mozgások észlelése, alsó végtagok megtekintése, vizelet vizsgálat, vércukor vizsgálata.
• Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
• Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról.
• Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
A védőnői gondozás tanácsadáson, családlátogatáson, és közösségi programon valósul meg.

Gyermekágyas gondozása:

Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig:

A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:

• Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
• Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
• Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
• Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
• Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására-segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában
• A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
• Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
• Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében é megvalósításában

Családgondozás:

• segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
• soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
• a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti
• felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.

Gyermekvédelem:

Szorosan együttműködünk a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyámhivatallal. Szükség esetén jelzést teszünk védelembe vételre. Esetmegbeszéléseken, közös családlátogatással próbálunk segíteni a rászoruló családoknak a gyermekek nevelésében.

Iskolaegészségügy:

A védőnő fontos feladata 6-16 éves korban a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő észlelése. Szűrővizsgálatokat végzünk az általános iskola páros osztályaiban (2., 4., 6., 8. osztály). Testsúly-, magasság-, vérnyomásmérést, szín- és éleslátás vizsgálatot, mozgásszervi szűrést végzünk. A kiszűrt eseteket az iskolaorvoshoz irányítjuk. Tisztasági és tetvességi szűrővizsgálatot szeptember, január és április hónapban kell végezni, de szükség esetén megvizsgáljuk a gyermekeket, ha jelzi a szülő vagy a nevelő, hogy fertőzött gyermek jár a közösségbe.

Védőnői Szolgálat elérhetősége:

Cím: 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 3.

Tel:06-70/931-6293

E-mail: nyirbogat.vedono@freemail.hu

Tanácsadás:

kedd: 08 -12 óra védőnői tanácsadás

          13 -14-óra tanácsadás háziorvossal

Fogadóóra:

szerda: 08 –10 óra

MSZSZ(mozgó szakorvosi szolgálat): 4 hetente nőgyógyász, 6 hetente gyermekorvos