Pályázat

Pályázatok

Önkormányzati pályázatok:

2023.

Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című, MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázat

2022.

„Családi portaprogram- Szociális földprogram” (CSPP-SZOC-FP-22-0061)

A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1)

Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1)

Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1)

Nyírbogát élhető településképének fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1)

Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1)

Tér-zene program - 2022

Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-EKEB/2022)

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022)

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2022) 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2022)

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Deák F. út) (MFP-UHK/2022)

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (MFP-ÖTIF/2022)

Külterületi út megújítása Nyírbogát településen (VP-3313336725)

2021.

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2021)

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása (MFP-BJA/2021)

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)

Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021)

Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2021)

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021)

A Nyírbogáti Temető fejlesztése (kerítésépítés) (MFP-ÖTIF/2021)

Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)

Nyírbogát Nagyközség csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelése - III. ütem (TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052)

Egyházi közösségi terek fejlesztése (MFP-EKT/2021)

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása (MFP-UHK/2021)

 

2020.

Agrárlogisztikai központ építése Nyírbogáton (TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00049)

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Nyírbogáton (TTOP-2.1.3-16-SB2-2019-00012)

IDŐSEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHONA ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA (BMÖGF/963-1/2020)

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Faluházak felújítása (MFP-FHF/2020)

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása (MFP-EIM/2020)

Orvosi rendelők fejlesztése (MFP-HOR/2020)

Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)

Önkörmányzati tulajdonban lévő út-hídépítés/felújítás (MFP-ÖTU/2020)

Kelet-nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása

2019.

Óvó kezek, biztos kezdet Nyírbogáton- Infrastrukturális beruházás (EFOP-2.1.2-16-2019-00143)

A polgármesteri hivatal felújítása (MFP-HPH/2019)

Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

2018.

Közétkeztetés fejlesztése Nyírbogát településen (VP-1845442864)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6.-7.2.1.-7.4.1.2-16)

Más szemmel Nyírbogáton (KEHOP-5.4.1-16-2016-00149)

 

2017.

Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019)

Találj otthonra Nyírbogáton! (EFOP-1.2.11-16-00032)

Óvó kezek, biztos kezdet Nyírbogáton (EFOP-1.4.3-16-2017-00112)

Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043)

Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton (TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042)

Bölcsőde létesítése Nyírbogáton (TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00050)

Védőnői ellátás infrastruktuális fejlesztése Nyírbogáton (TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00073)

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbogát Nagyközségben (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00012)

Nyírbogát belterületi kerékpárút építése a 471. sz. főútvonal mentén (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00015)

Iparterület alapinfrastruktúrájának kialakítása Nyírbogáton (TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007)

Helyi termelői piac kialakítása Nyírbogáton (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00026)

Külterületi utak felújítása és az utak karbantartását szolgáló erőgép beszerzése Nyírbogáton (VP-1826435182)

Többfunkciós közösségi tér fejlesztése (VP-1774495337)

 
 

2016.

Nyírbogát belterületi kerékpárút építése a 471. sz. főútvonal mentén (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00015)

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00430)

 

2015.

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II. (KEOP-5.7.0/15)

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. (KEOP-5.7.0/15)

 

2014.

Fotovoltaikus rendszerek telepítése Nyírbogát nagyközség intézményein (KEOP-4.10.0/N/14)

 

2011

Nyírbogát és Nyírbátor között hivatásforgalmú külterületi kerékpárút építése