Pályázat
 

Civil Szervezetek

Helytörténeti kör

A településünkön megalakult helytörténeti kör célja, hogy felkutassa a község múltjából mindazokat az írott, és képi dokumentumokat, illetve tárgyi emlékeket, amelyek a település múltjából származnak. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy jobban megismerhessük nem csak mi, hanem az itt élő fiatalabb generáció is a történelmünket, szokásainkat. 

2013-ban került felújításra Nyírbogát legrégebbi épülete az egykori Ormós kúria. Ebben az épületben kapott helyet a Helytörténeti kiállítás, amely Nyírbogát történetét, az itt élő emberek által használt régi eszközöket mutatja be, többek között a háztartásban használatos régi tárgyakat.

Ezeknek a tárgyaknak a gyűjtésére és megőrzésére jött létre a Helytörténeti kör 2014-ben Bilku Tibor nyugdíjas pedagógus vezetésével. Tagjai között azonban nem csak idősek, hanem fiatalabbak is vannak. A kör tagjai azt a feladatot tűzték ki, hogy megmentsék az utókor számára mindazokat az értékeket, amelyeket az itt élő emberek hagytak ránk.

Céljaik, terveik között szerepel egyrészt a hagyományőrzés, ami a múltat megmentő tevékenységet jelent, másrészt a kutatómunka, ami tudásunkat gyarapítja, a tudományt szolgálja, harmadrészt pedig a Helytörténeti Kör a közösségen belül a baráti kapcsolatok színtere, megteremtője is egyben.

Hagyományőrzésen a múlt hagyományának összegyűjtését és hozzáférhetővé tételét értjük. A tárgyi emlékek felkutatására gondolunk, az egykori paraszti háztartás berendezéseire, gazdasági eszközeire, az iparosok szerszámaira, a népi viseletre.

Sajnos ma már sok eszközt, tárgyat nem lehet összegyűjteni, de a fotó a régi szokásvilágról sok mindent megőrzött, vagy az idős emberek nagyszerűen el tudják mondani a régmúlt eseményeit (ünnepek, disznóvágás, lakodalom stb.).

Felfedezni újból a régi értékeket, amivel gazdagodhatunk mindannyian, szép feladat lehet ez a mai érték veszett, kiüresedett világunkban a Helytörténeti Kör számára, ami a közösséghez tartozás élményét erősíti.

Továbbá a Helytörténeti kör tagjai azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy nemcsak a régmúlt, hanem napjaink eseményeit is összegyűjtik, és gondosan megőrzik az utókor számára.

 

A Helytörténeti kör célja

  • Felkutatni, megmenteni az utókornak azokat a régmúlttal és közelmúlttal kapcsolatos történeteket, melyeket a szépkorú nyírbogáti lakosoktól még meg tudunk kérdezni
  • Összegyűjteni a Nyírbogátról szóló újságokat, cikkeket.
  • Felkutatni a régmúlt és a közelmúlt már megszűnt, de valaha Nyírbogát területén működött üzemeket, régi képeket és történeteket
  • Nyírbogát jelenlegi középületeiről, utcaképeiről fényképeket készíteni
  • A nyírbogáti emberek életével kapcsolatos régi hagyományokat felkutatni
  • Összegyűjteni a régi kulturális élettel kapcsolatos történeteket, egyleteket, csoportokat, működési idejét, vezetőit, történetüket és a fellelhető képeket
  • Valamennyi kúria épületről és tulajdonosaikról régi képeket, történeteket gyűjteni.
  • Felkutatni, és lehetőég szerint összegyűjteni a helyi vallási felekezetek történetét.