Intézmények

Aprajafalva Biztos Kezdet Gyerekház

header kép

A Biztos Kezdet Gyerekházunk a 0-3 éves életkorú gyermeket nevelő
megsegítésére kialakított intézmények, ahol a szülő és a gyermek közösen vehet
részt a gyermekház életében. Kiemelt figyelmet szentelünk a hátrányos helyzetű,
mélyszegénységben élő családok felzárkóztatására. Pozitív megerősítéssel
igyekszünk segíteni a társadalmi felzárkózásukat, beilleszkedésüket.

Intézményünk fő célja a szülői attitűd formálása és a gyermek későbbi
bölcsődei-óvodai beilleszkedésének segítése, a koragyermekkori fejlődés
megalapozása. Kapcsolatot tartunk a jelzőrendszer minden tagjával, fejlesztő
szakemberekkel, védőnővel, családsegítővel támogatva ezzel a korai felismerést, a
gyermek értelmi-érzelmi és szociális fejlődésének tekintetében.

 

Nyírbogát településén 2018. márciusától működik gyermekház, mely 2020.
novemberétől végleges működési engedéllyel rendelkezik. A gyermekház a
Nyírbogáti Mesekert Óvoda és Bölcsőde között található, mely akadálymentes
bejárattal rendelkezik. A pályázati forrásból megvalósuló felújításnak köszönhetően
az intézmény a kor igényeinek megfelelően került felújításra, mely konyhahelyiséggel
és közvetlen kertkapcsolattal is rendelkezik. A gyermekház eszköz felszereltsége az
előírásoknak megfelel, a 0-3 éves korosztály életkorának megfelelő játék- és
fejlesztőeszközök rendelkezésre állnak.


A Gyermekház 2022. május 29-ig uniós pályázati keretek között működött.
Nyírbogát Város Önkormányzata az EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett
Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására pályázatot
nyújtott be a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság részére. Pályázatunk
sikeres elbírálásra került, ennek köszönhetően 2022.06.01-2024.12.31-ig működési
támogatásban részesül Gyermekházunk.

2022.06.01-től Gyermekházunk folytatja a gyermekek számára rendszeres
szakmai szolgáltatásként állapotfelmérést, valamint számukra
képességkibontakoztató foglalkozást, fejlesztést, kisétkezést.

Gyermekekre irányuló szolgáltatások:
A gyerekházban foglalkoztatott munkatársak az állapotfelméréseket figyelembe véve,
az egyéni foglalkozási tervek alapján biztosítanak foglalkozásokat a gyerekek
számára a szülők bevonásával. A foglalkozások célja a gyerekek képesség
kibontakoztatása, a testi fejlődés, a kommunikáció és a nyelv, a szociális fejlődés, a
világ megértése és a kreativitás. Az intézményben megforduló gyermekek
fejlesztését egyrészt a Gyerekház szakmai vezetője és/vagy szakmai munkatársa
valósítjak meg.

Manuális foglalkozások:
Célja a finommotorika, a kézügyesség, a szem-kéz koordináció fejlesztése. A
foglalkozások során például a rajzeszközök használatát ismerhetik meg a gyerekek,
az anyag ismeretüket bővítjük, melyek alkalmával gyurmázunk, ragasztunk és
festünk, valamint különböző készségfejlesztő technikákat, eszközöket mutatunk meg
és játékokat játszunk a korcsoport fejlettségi állapotától függően, mely
foglalkozásokban szívesen vesznek részt az édesanyák is. A foglalkozások során
figyelmet szentelünk az emlékezet, a gondolkodás fejlesztésére, melynek
köszönhetően a rendszeresen járó gyermekeknél érzékelhető, hogy egyre jobban
értik a logikai összefüggéseket.

Beszédfejlesztésre fokuszáló foglalkozások:
Mindennapi tevékenységeink során nagy figyelmet fordítunk a beszédindításra, a
beszédfejlesztésre, valamint a szókincs bővítésre, ezért mondókázunk, mesét
olvasunk, bábozunk és szerepjátékokat játszunk a gyermekekkel. Ezek a
foglalkozások a szülők számára is hasznosak, hiszen ötletet adtunk az otthon töltött
idő hasznos eltöltésére, melyeknek köszönhetően erősödik az anya-gyermek
kapcsolat is.

Zenebölcsi:
Szakmai tervünk, valamint a heti tematikánk összeállítása során kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a gyermekeket játékosan fejlesszük. Az aktualitásoknak
megfelelően a gyermekek számára énekes, táncos, zenés programokat valósítunk
meg, heti rendszerességgel, mellyel célunk az igényes zene megszerettetése, a
jókedv, a hallás és a ritmusérzék fejlesztése.

Mozgásos tevékenységeink:
Havi rendszerességgel biztosítottuk a szülők és a gyermekek számára a közös
mozgás élményét, mivel fontosnak tartottuk az életkornak megfelelő mozgásformák
időben történő elsajátítását, a szem- kéz, szem- láb koordináció, térérzékelés,
egyensúlyérzékelés fejlesztését.

A szülők számára biztosítjuk a gyermekükkel együtt történő részvételét a
foglalkozásokon, valamint legalább havi 1 alkalommal közösségi rendezvények
szervezését. Havonta tartunk Szülői fórumokat és Főző klubokat az édesanyák
számára. Segítjük az ügyintézésüket szükség szerint, valamint mosási és
tisztálkodási lehetőséget is biztosítunk az intézményünkben a rászoruló családok
számára.


A szakma képviselőinek rendszeresen tartunk havi team értekezleteket, ahol a
gyermekek fejlődésének nyomon követése mellett, a célcsoporthoz tartozó családok
felkutatására, bevonzására dolgozunk ki stratégiát. Gyermekházunk szolgáltatásait
igyekszünk a védőnő és a családsegítő szolgálat munkatársának segítségével
népszerűsíteni.

 

Hetirend