Pályázat
 
Cím

Polgármesteri hivatal

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.

2024. július 25. | Kristóf, Jakab névnap

Időjárás
Akadálymentesített nézet E-mail Keresés

Intézmények

Általános iskola

header kép
1980-ban épült az általános iskola, 2020-ban 886 millió forint európai uniós támogatásból - új szárnnyal bővült, (új tantermek, csoportszobák, irodák, pihenőhelyiségek, öltözők) kerültek kialakításra, belülről az épület teljes felújítás is megtörtént.
útvonaltervezés ikon 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1. telefon ikon 06 42 286 132 email ikon vantusiskola@gmail.com

Tablóképek

Iskolai hírek a 2022/2023-as tanévből

Iskola hírei 2023. szeptemberétől, 2023. decemberéig

A nyírbogáti református egyház anyakönyve szerint községünknek 1547-ben már volt iskolája. Ez református iskola volt. A XIX. sz. végéig a község minden iskolaköteles gyermeke a református iskolába járt. Csak a XX.sz. elején teremtették meg az alapot a katolikus iskola létesítésére. Előbb egy kis falusi házban, majd 1929-től pedig saját iskolában tanulhattak a katolikus gyerekek. Ez iskola és kápolna is volt egyben. 1959-ig működött. Utána községi könyvtárként és szolgálati lakásként funkcionált.  2002-ben visszakerül a római katolikus egyház tulajdonába. Ma ismét kápolna és szolgálati lakás. 1929-ben református iskola épült, ez az épület a mai iskola területén található. A XX.sz. elejétől zsidó iskola is működött a községben. Ez 1944-ben megszűnt.

Iskoláinkat 1948-ban államosították. 1954-től 1980-ig az államosított "Bogáthy- kastély" épületében is folyt tanítás. Az volt a "Kastélyiskola". 1970-ig a településhez tartozó István tanyán is volt iskolánk, később óvoda lett.

1980-ban épült fel a jelenlegi iskola épülete. A közös udvaron található még az önkormányzat konyhája, étkezője, Ifjúsági Ház és a Védőnői - és Gyermekjóléti Szolgálat is.  Az iskolaépület 1970-ben épült. Az önkormányzat képviselő-testülete pályázat keretén belül 2015. nyarán az iskola infrastruktúrája fejlesztésre került. A fejlesztés tartalmazta az iskola épületének hőszigetelését, nyílászárók valamint a tetőszerkezet cseréjét. Iskolánk 1995-ben vette fel a Vántus István zeneszerző nevét, aki gyermekéveit községünkben töltötte. 

2002. február 15-én hozta létre a képviselő testület az ÁMK-t, mint többcélú intézményt, mely 2011. szeptember 1-jétől az általános iskolát, az óvodát, a művelődési házat és a könyvtárat foglalta magába. 2013. január 1-jétől az iskola fenntartása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, ám a működtetést továbbra is a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata végezte. 2017. január 1-jétől az iskolát teljesen átvette a KLIK.

 

Intézményünk kihasználtsága közel 100%-os, pedagógusaink  a megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek, a munkatársak folyamatosan képzik magukat. A tantestületből mindenki végzettségének megfelelően tanít, a szakos ellátottság 96 %-os. A nyírbogáti tanulók gimnáziumokban és szakközépiskolákban folytatják tanulmányaikat. Sok diák emelt szintű reál vagy humán tagozaton tanul tovább, és ér el szép eredményeket, mely által válik belőle orvos, mérnök, közgazdász, tanár, vegyész, kiváló szakember.

Az idegen nyelv oktatása csak 4. osztálytól kötelező. Nálunk már első osztálytól, "ahány nyelv, annyi ember" alapon tanulnak a gyerekek nyelvet. Sőt, lehet élni a választás lehetőségével is, hiszen nemcsak angol, hanem német nyelvet is oktatunk.

A nehéz felvételi követelményeket figyelembe véve, felső évfolyamon osztott osztályok alakultak ki, ahol emelt biológia, matematika, valamint általános szintű oktatás folyik, ennek függvényében emelve az óraszámokat. Igyekszünk haladni a korral, elébe menni a változásoknak, felvenni a versenyt más intézményekkel, törekszünk szakmai és pedagógiai újításokra, A gyerekek differenciáltan, speciális körülmények között készülhetnek a felvételire.

Kiemelten foglalkozunk tehetséggondozással is, ezt legjobban körzeti, megyei és országos versenyeink eredményei bizonyítják. Évről évre dobogós helyezéseket érünk el angol nyelv, biológia, fizika, helyesírás, kémia, matematika, mesemondó, német nyelv, olvasás, sport, szavaló, természetismeret és történelem versenyeken. Művészeti oktatás is működik intézményünkben. 2007. szeptember 1-je óta a Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül festészet, illetve az 1-4. osztályosok heti 2 órában néptánc oktatása folyik. A képzés végén a diákok az alapfokú művészetoktatás követelményeinek megfelelően bizonyítványt kapnak. Fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük tanítványaink számára az óvodából az iskolába történő átmenetet, ezért intézményünkben "Iskolába hívogató" programsorozatot szervezünk, melynek alapját a játszva tanulás képezi.

Fontos szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, teljesítménykényszer érzése nélkül tudjanak saját ritmusukban fejlődni. A tanító nénik hónapokon keresztül, heti rendszerességgel várják szervezett foglalkozásokra az iskolába készülő óvodás gyermekeket és szüleiket.  A foglalkozásokon való részvétellel lehetőségük nyílik az iskolai élet rejtelmeibe betekinteni, játék közben megismerkedni az iskola pedagógusaival, a környezettel, az iskola szokásrendjével. Ezalatt a szülők beszélgethetnek a tanítókkal és feltehetik kérdéseiket.

2016- ban intézményünk új impozáns épülettel gazdagodott, a Bogát Vezér Tornateremmel. A modern B típus tornaterem a mindennapos testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások otthona. Versenyképes kézilabda oktatás, Bozsik- program hívja délutánonként a sportolni vágyó diákokat. 2020 szeptemberében nagy álmunk vált valóra, bírtokba vehettük a teljesen felújított iskolánkat. Egy új szánnyal  is bővült a létesítmény, ahol modern természettudományi, informatika, rajzterem,  fejlesztőszobák kerültek kialakításra.

2019/2020- as tanévben  minden évfolyamon bevezetésre került a Komplex Alapprogram, melynek célja  a tanulás támogatása, az esélyegyenlőség megteremtése, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,  és a differenciált fejlesztés megvalósítása heterogén tanulócsoportokban. Ezt a programot Testmozgásalapú, Életgyakorlatalapú, Művészetalapú, Digitálisalapú, Logikaalapú alprogramokkal valósítjuk meg. Ezen programok mottója: „Tanulni élmény!”, amely segítette az élményalapú tanulás kialakítását, és hozzájárult a 2020/2021- es tanévben az Élménysuli – cím elnyeréséhez. A tantestület legfontosabb célja a jó emberi kapcsolatok kialakítása, a nyugodt, felszabadult légkör, az egész életen át tartó tanulás, a tudás előtérbe helyezése, tehetség kibontakoztatása, versenyképesség megőrzése.

A tanulóknak a munkára, a felnőtt életre, az uniós elvárásokra való felkészítése érdekében elengedhetetlen, hogy kialakítsuk bennük a változó és komplex feladatokhoz való alkalmazkodást elősegítő sokirányú érdeklődést, a toleranciát, az önálló tanulás iránti igényt, az új információk iránti szükségletet. Fejlesszük a feladat megoldásához szükséges önállóságot, kreativitást, az együttműködési készséget, az információhordozók önálló kezelésében, felhasználásában való jártasságot. Meg kell alapoznunk a permanens önképzést, az egész életen át tartó tanulás képességét és igényét. Feltétlenül szükséges a versenyképes, használható nyelvtudás, ezért az idegen nyelv oktatásának fejlesztése, módszertanának folyamatos megújítása a célunk. Iskolánk az információs-kommunikációs kompetenciák fontosságát is hangsúlyozza.

Chester Bennington szavait idézve:

„A kemény munka, az elhivatottság, és a hit túljuttat bármin és segít valóra váltani mindent.”